Modern ve Tarihselci Aklın Kuran Okumaları...

Modern ve Tarihselci akıl, Kur’an başta olmak üzere İslam’ın temel konularında çağdaşlaşmayı savunan ve kendi gibi düşünmeyenleri klasikçi ve gelenekçi nitelemeleriyle eleştiren Oryantalizm’in uzantıs