Create Content in Minutes

Get Started For Free

Modern ve Tarihselci Aklın Kuran Okumaları...

Modern ve Tarihselci akıl, Kur’an başta olmak üzere İslam’ın temel konularında çağdaşlaşmayı savunan ve kendi gibi düşünmeyenleri klasikçi ve gelenekçi nitelemeleriyle eleştiren Oryantalizm’in uzantıs