پارک آبی آنتالیا

نتالیا یکی ازشهرهای مهم ترکیه از نظر جذب گردشگر می باشد به طوری که سالیانه چندین هزار نفر توریست از اقصی نقاط دنیا به این شهر افسانه ای سفر می کنند. این شهر با بیش از 100 نوع تفریحات جالب بیشترین سهم