Desert Safari in Abu Dhabi

Al Raha Beach Hotel, Abu Dhabi, UAE