Desert Safari in Abu Dhabi

Al Raha Beach Hotel Abu Dhabi, UAE, +971 50 665 4164