F2509f315e50b075
By kubi pan
Cầu miền Nam thì cầu lô rơi thường là cầu kẹp số và cầu ghép số

kullboys

Cầu miền Nam thì cầu lô rơi thường là cầu kẹp số và cầu ghép số có tỷ lệ về cao hơn, không có cầu dạng số trong kết quả ngày 14/1, ta lại có kết quả xổ số Tiền Giang về 22420, 40720, 27122; Kiên Giang