6f877d87e00f1555
By Fikreta Hamzic

njena osveta

prevaario je devojku prilikom dopisivanja i osvetila mu se