Create Content in Minutes

Get Started For Free

RL42/2016

Calendar - 29 septembrie - 4 octombrie

Calendar - 29 septembrie - 4 octombrie

29.09.1812 – s-a născut Eudoxiu Hurmuzachi (m. 1874) 29.09.1888 – s-a născut Iorgu Iordan (m. 1986) 29.09.1899 – s-a născut Ion Muşlea (m. 1966) 29.09.1936 – s-a născut Miron Kiropol 29.09.1

romlit.ro
Farmecul echivoc al inverificabilului - de Răzvan Voncu

Farmecul echivoc al inverificabilului - de Răzvan Voncu

După mai mult de 25 de ani de activitate literară, continui să mă minunez de uşurinţa cu care se fabrică, la noi, reputaţiile. Cine citeşte reviste literare străine a sesizat, cu siguranţă, par

romlit.ro
Pînza de apă - Poemul săptămânii de Vasile Dan

Pînza de apă - Poemul săptămânii de Vasile Dan

Acel bătrîn era mult mai tînărdecît tine.Iar tu eşti un copil în stare de levitaţie saripeste orice groapă nou săpată zi de zi.Muşti din pîine iar pîinea creşte singură la locîn timp ce o meste

romlit.ro
Difficiles Nugae - de Stefan Cazimir

Difficiles Nugae - de Stefan Cazimir

Mici satisfacţii ale istoricului literar: să descopere detalii trecute cu vederea de alţii, să stabilească punţi inedite între lucruri dispersate în timp şi spaţiu. Izvorul acestor bucurii este

romlit.ro
Lumina stinsă a iluminaţilor - de Mircea Mihăieş

Lumina stinsă a iluminaţilor - de Mircea Mihăieş

Din când în când, parcă mai des de la înteţirea campaniei electorale, sunt întrebat de ce nu scriu despre viaţa publică din România. Întrebările au, de regulă, un ton ultimativ, ca şi cum ar fi

romlit.ro
Noi contribuţii la biografia lui Const. Ciopraga - de Nicolae Scurtu

Noi contribuţii la biografia lui Const. Ciopraga - de Nicolae Scurtu

Recent s-au împlinit o sută de ani de la naşterea istoricului şi criticului literar, eseistului, poetului şi prozatorului, traducătorului şi memorialistului Const. Ciopraga (n. 12 mai 1916, Paş

romlit.ro
Cărarea pierdută şi neregăsită - de Gabriel Coşoveanu

Cărarea pierdută şi neregăsită - de Gabriel Coşoveanu

Adrian Alui Gheorghe, Luna Zadar, Cartea Românească, Bucureşti, 2016, 254 pag. Teorii diverse asupra sensului lumii, filtrate prin actanţi, de la Stephen Hawking până la Kafka, Ibsen şi

romlit.ro
GramaTEMAtici superioare - de Irina Petraş

GramaTEMAtici superioare - de Irina Petraş

Vasile Gogea, Din gramaTEMAtica, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 82 pag. Cu un moto din Ion Mureşan, „Trăieşte-ţi viaţa conform gramaticii!”, Vasile Gogea propune a patra –

romlit.ro
Poezii - de Viorel Mureşan

Poezii - de Viorel Mureşan

După bătaia de aripi a lăcustelor ploaia căzu în amestec cu seara pe fusceii scării de lemn erau înşiraţi pui de canarde parcă din apartamentul de josne aruncau cârpe aprinse întunericul şi ami

romlit.ro
Ce ne împiedică să gândim - de Nicolae Manolescu

Ce ne împiedică să gândim - de Nicolae Manolescu

Gabriel Liiceanu, Nebunia de a gândi cu mintea ta, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, 238 pag. Mărturiseşte Gabriel Liiceanu în Epilogul la Nebunia de a gândi cu mintea ta (Humanitas, 2

romlit.ro
Modelul junimist al Proiectului de Ţară - de Elvira Sorohan

Modelul junimist al Proiectului de Ţară - de Elvira Sorohan

„Junimiştii, aceşti bărbaţi politici.” (C. Rădulescu-Motru) Sub scutul textelor, deja cunoscutul om de cultură, Mircea Platon, ne aduce aminte că în seria clasică a „Convorbirilor literare” se

romlit.ro
Scrijeleşte - proză de Nicolae Prelipceanu

Scrijeleşte - proză de Nicolae Prelipceanu

Am fost singur atunci. Da, da, nu mai era nimeni prin preajmă. Nu aveam pe cine să cred, după aceea, când au apărut martorii, nenumăraţi. Câţi n-ar fi încăput în încăperea neîncăpătoare unde se

romlit.ro
În afara istoriei poeziei - de Alex Ștefănescu

În afara istoriei poeziei - de Alex Ștefănescu

Se mai descoperă din când în când, în zone ecuatoriale din Africa sau în jungla Amazonului, triburi necunoscute, rămase în afara istoriei. Membrii unuia dintre aceste triburi se închină şi azi,

romlit.ro
Scrisoare către un prieten - de Simona Vasilache

Scrisoare către un prieten - de Simona Vasilache

Aşa s-ar putea numi, după scopul ei imediat şi declarat, cartea lui Radu Surdulescu, O formă de tinereţe. 1956- 1962, anii contrarevoluţionari (Vremea, 2015). Prietenul este Horia Florian Popes

romlit.ro
Date inedite din biografia lui Virgil Ierunca - Fundatia Romania Literara

Date inedite din biografia lui Virgil Ierunca - Fundatia Romania Literara

Virgil Ierunca, pseudonim al lui Virgil Untaru, s-a născut pe 25 august 1920, ora 6ºº, în satul Popeşti, comuna Ciumagi, astăzi comuna Lădeşti din judeţul Vâlcea. Aceste informaţii contrazic, c

romlit.ro
Peisaj la Coleshill - de Ioana Ieronim

Peisaj la Coleshill - de Ioana Ieronim

Fionei Sampson Mergem prin pădure, vorbind. Ziua se întunecă. Rafale de vânt, stropi rari de ploaie. Noi vorbim, vorbim, despre altcineva, altundeva, în alt timp, mergând pe pilot automat. Ochi

romlit.ro
Ochiul magic - Fundatia Romania Literara

Ochiul magic - Fundatia Romania Literara

Rezultatele concursului de proiecte organizat de U.S.R. Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, în şedinţa din 21 septembrie 2016, a luat în discuţie proiectele înscrise la Conc

romlit.ro
Litere de jurnal - de Sorin Lavric

Litere de jurnal - de Sorin Lavric

Gavril Moldovan, După ce trec, zilele devin abstracte. Jurnal, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2015, 298 pag. Daniel Hoblea, Gâlceava himerelor, ediţie revizuită şi adăugită, Editura Caiete Si

romlit.ro
Bucovina noastră - de Daniel Cristea-Enache

Bucovina noastră - de Daniel Cristea-Enache

Radu Mareş, A fi în Bucovina, Editura Charmides, Bistriţa, 2016, 150 pag. Volum publicat după dispariţia lui Radu Mareş, în imediata posteritate a scriitorului care se prezenta drept „ro

romlit.ro
Poezie făcută din proză - de Alex. Ştefănescu

Poezie făcută din proză - de Alex. Ştefănescu

Ioan Barb, Oraşul alb, versuri, Piteşti, Ed. Paralela 45, colecţia „Qpoem”, coordonată şi îngrijită de Călin Vlasie, coperta colecţiei: Ionuţ Broştianu, 2016. 72 pag. Ioan Barb contribui

romlit.ro
Înlăuntrul şi în afara ramei, modernitatea! - de Petre Tănăsoaica

Înlăuntrul şi în afara ramei, modernitatea! - de Petre Tănăsoaica

N-ar fi exclus, îmi spun de la o vreme, ca Râmnicu Vâlcea să se transforme într-un centru de interes, pentru artele vizuale, detoată lauda, pentru că de luat în seamă este deja! Evident că se f

romlit.ro
Jazz la Castelul Bran - de Virgil Mihaiu

Jazz la Castelul Bran - de Virgil Mihaiu

Ediţia a patra a Festivalului de Jazz din incinta Castelului Bran a confirmat şi consolidat succesul celor precedente. Pe lângă ambianţa unică şi selecţia de înaltă clasă a muzicienilor invitaţ

romlit.ro
Despre însemnările de călătorie, traducerea şi publicul lor - de Muguraş Constantinescu

Despre însemnările de călătorie, traducerea şi publicul lor - de Muguraş Constantinescu

După cum am mai spus, interesul deosebit pe care îl stîrneşte Istoria traducerilor în limba franceză vol I, II, III, 2012- 2015 (al patrulea şi ultimul urmînd să apară în 2017) vine şi din fa

romlit.ro
Celălalt Aristotel - Radu Cernătescu

Celălalt Aristotel - Radu Cernătescu

Când filosofii vorbesc despre religie Despre stilul voit obscur al scrierilor lui Aristotel, Renaşterea a spus, prin vocea lui Pico della Mirandola, că el vine din nesiguranţa metafizică a Stag

romlit.ro
Fototeca României literare

Fototeca României literare

Emil Hurezeanu, Virgil Mihaiu, Mircea Dinescu, 1992. Foto: Ion Cucu

romlit.ro