B912fd6a46a26291
By Dương Vũ
Nguyễn Hằng

Sắt V Lỗ TPHCM

Sắt V Lỗ là một loại vật liệu dùng để lắp ráp thành kệ nhanh chóng. Vì nó có hình chữ V và có lỗ dễ dàng bắt ốc và ke bát để giữa chắc chắn cho kệ. Đây là sản phẩm rất hữu ích và ứng dụng nhiều trong