Sakit ng Aso

Narito ang ilan sa mga sakit ng aso na kailangan mong bantayan. Isinama rin naming ang karaniwang mga sintomas ng sakit sa aso.