βš›

Week 1 - 9.10.2022

Physics 101

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

IMPORTANT: A test on the following concepts will be on Monday, 13th June 2022

πŸ‘‰All examination dates are available on the class website.


Built with elink.io - Create content with web links