Tangaroa Whakamautai

Tangaroa's son, Punga, has two children, Ikatere, the ancestor of fish, and Tu-te-wehiwehi (or Tu-te-wanawana), the ancestor of reptiles.