The Brisbane Ranges National Park Australia. Bush biome