TopInvest : יזמות השקעות קשרים וכל מה שביניהם

מטרת הקבוצה ליצור שיתופי פעולה עסקיים , קשרים במקומות הנכונים ובין חברי הקבוצה וכמו כן השקעות והמלצות להשקעות משותפות * הקבוצה בנוייה כמועדון חברים של חבר מביא חבר