Zákon o rozpoznaní Zástupcu Boha v Biblii a Tóre

#Proroci a #poslovia určovali svojich nástupcov prostredníctvom posledných vôlí alebo #testamentov. Tým na #Zemi pokračovala vláda najspravodlivejších - #Bohom určených zástupcov